Polska planuje wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych w celu zróżnicowania źródeł energii, które w chwili obecnej w większości uzależnione są od technologii węglowych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej (EU) uzgodniły redukcję gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020. Energetyka jądrowa jest atrakcyjną opcją technologiczną, pozwalającą na produkcję energii elektrycznej z blisko zerową emisją dwutlenku węgla.

GEH jest czołowym światowym dostawcą zaawansowanych technologii reaktorowych i usług dla energetyki jądrowej, kieruje się strategią zakładającą budowę szerszej gamy rozwiązań, które umożliwiają pełniejsze wykorzystanie parametrów nowych reaktorów i świadczenie zaawansowanych usług. PGE przewodzi krajowej inicjatywie budowy dwóch elektrowni jądrowych. Każda z nich ma posiadać po dwa bloki jądrowe. W chwili obecnej ponad 90% energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest z węgla spalanego w elektrowniach. Zakończenie budowy pierwszego bloku jądrowego planowane jest na rok 2020.
PGE chce dołożyć wszelkich starań, by wybrać technologię reaktorów odpowiadającą naszym priorytetom ekonomicznym i technicznym, w tym celu nawiązana została współpraca z GE Hitachi Nuclear Energy, który oferuje doświadczenie i wsparcie w przygotowaniach do budowy pierwszych komercyjnych elektrowni jądrowych w Polsce.

W ramach nowej umowy GEH pomoże PGE w realizacji studium wykonalności budowy do czterech reaktorów z wykorzystaniem technologii GEH: brane są tu pod uwagę reaktory typu ABWR (Advanced Boiling Watrer Reactor) o mocy elektrycznej 1 350 MW lub reaktory typu ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) o mocy elektrycznej 1 520 MW. Reaktor typu ESBWR to najnowszy produkt GEH, charakteryzujący się najbardziej zaawansowanymi, pasywnymi systemami bezpieczeństwa.