Zdaniem belgijskiej firmy jest to krok w stronę integracji europejskiego rynku przesyłu energii elektrycznej. Elia zarządza sieciami we Francji, Niemczech i krajach Beneluksu