Australia jest jednym z głównych światowych dostawców rudy żelaza, aluminium, ołowiu, cynku i węgla kamiennego. Nowe projekty przewidywane w sektorze wydobywczym muszą skutkować nakładami na nowe elektrownie i infrastrukturę przesyłową.