Beneficjentem pożyczki ma być południowoafrykańska firma Eskom, największy producent energii elektrycznej w Afryce. Bank Światowy argumentuje, ze inwestycja umożliwi powszechny dostęp do energii elektrycznej mieszkańcom RPA. Część pieniędzy (260 mln USD) będzie zainwestowane w dwa pilotażowe projekty energetyki ze źródeł odnawialnych, w tym farma wiatrowa Upington o mocy 100 MW i projekt solarny w Sere o mocy 100 MW.

Bank podkreśla, że będą to bezprecedensowe instalacje w tej części świata. RPA produkuje zaledwie 60 % konsumowanej przez siebie energii elektrycznej.