Według doniesień dziennika Rzeczpospolita, podjęta już została decyzja w sprawie rezygnacji z budowy elektrowni węglowej na Śląsku, za którą odpowiedzialna była RWE. Paliwo do tej elektrowni miało być dostarczane przez Kompanię Węglową. Nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy kolejnej potężnej inwestycji, polegającej na budowie przez KHW bloku o mocy 800 MW. Miał on powstać na bazie niedziałającej kopalni Niwka-Modrzejów.

Obie te inwestycje opierają się na węglu kamiennym. Powodem rezygnacji lub wstrzymania inwestycji jest brak rozstrzygnięć unijnych w kwestii limitów emisji CO2 dla nowych bloków węglowych.