Powstała kompaktowa instalacja potrzebuje nawet połowę mniej wolnej przestrzeni w stosunku do konwencjonalnych sposobów. Jej dodatkową zaletą jest łatwość w obsłudze i montażu, a przede wszystkim znacznie mniejsze są koszty jej utrzymania.

Zakład energetyczny Tata Power, będący największą w Indiach energetyczną firmą prywatną musi sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na energię, dlatego potrzebuje coraz nowocześniejszych i wydajniejszych rozwiązań dla stacji elektroenergetycznych w sieci dystrybucyjnej.

Jak wyjaśnia ABB w informacji "Hybrydowa rozdzielnica ABB z rozwiązaniem PASS (plug and switch system, czyli podłącz i załącz) to izolowany gazem moduł rozdzielnicy dla izolowanych powietrzem stacji rozdzielczych przeznaczonych do miejsc o ograniczonej przestrzeni lub trudnych warunków klimatycznych. Łączy w sobie wszystkie funkcje pola rozdzielnicy – wyłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki prądowe i napięciowe oraz urządzenia do monitorowania gęstości gazu SF6 – skupione w jednym, niezwykle kompaktowym, wstępnie zmontowanym i przetestowanym fabrycznie module".