Na podstawie unijnych wytycznych kilkadziesiąt starych bloków, których moc wynosi 200 MW zostanie zmuszone do sprostania normom. W całym kraju na takie działania zostanie przeznaczone około 3 mld zł.

Konieczne jest przyspieszenie inwestycji przez wielkie elektrownie, ponieważ normy względem emisji tlenków azotu muszą spełniać od 2016 r. Z uwagi na te wymagania, niektórych bloków nie będzie się opłacało modernizować, dlatego z graniczną datą zostaną one wyłączone z użycia.

Inne wytyczne określono dla mniejszych bloków. Dla nich nowa norma emisji tlenków azotu wyniesie 300 mg na 1 m3, i będzie to wartość dwukrotnie mniejsza od aktualnie obowiązującej. Te na dostosowanie się do zmian mają czas do 2020 r.