Samo odpompowywanie wody z kopalni zajmie przynajmniej kilka dni. Najważniejsze jest jednak odzyskanie i wyremontowanie zalanego i zniszczonego sprzętu (koparki, taśmociągi, zwałowarki itp.) oraz wykonanie zabezpieczeń miejsc uszkodzonych wielką wodą. Remont maszyn kopalnianych może potrwać kilka miesięcy.

Gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zniszczony zbiornik retencyjny Niedów. Jego odbudowa może zająć o wiele dłużej. Na razie planowane są jego prowizoryczne naprawy, które pozwolą wrócić kopalni i elektrowni do pracy.