6 grudnia MEW 1 Sp. z o.o., spółka zależna od MEW S.A. podpisała umowę zakupu gruntu, na którym powstanie kolejna mała elektrownia wodna. Jest to już szósta inwestycja firmy w trakcie nieco ponad rocznej działalności w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu preferencyjnego.

Aktualnie MEW S.A. prowadzi sześć projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę fakt, iż realizowane przedsięwzięcia przebiegają zgodnie z harmonogramem, firma prognozuje zbudować do 2013 r. elektrownie wodne o łącznej mocy 9,18 MW. W konsekwencji wolumen inwestycji spółki trzykrotnie przewyższył prognozy zawarte w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w lutym br. Przypomnijmy, że według poprzednich założeń do 2013 r. MEW S.A. planowała budowę elektrowni wodnych o łącznej mocy 2,9 MW. W ujęciu realnym tempo wzrostu spółki znacznie wyprzedziło wcześniejsze przewidywania.