Instalacja wyprodukuje w skali roku energię elektryczną wystarczająca do zasilenia 20 tysięcy domów. Ilość wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 77 tysięcy ton. Iberdrola posiada tym samym w Grecji elektrownie wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy sięgającej 255 MW.