Agencja poinformowała, że pomiary wykonano na małej odległości - 30 mod uszkodzonych reaktorów nr 5 i 6 elektrowni Fukushima. Podano również, że z powodu bardzo wysokiego promieniowania w reaktorze nr 2 ewakuowano stamtąd pracowników. Woda wykorzystywana do chłodzenia reaktorów została bardzo mocno skażona, co jest wynikiem częściowego stopienia prętów paliwowych.  Jakkolwiek wczoraj świat obiegła błędna informacja, że poziom skażenia wody w reaktorze nr 2 aż 10 mln razy wyższy, niż określony w normie, sprostowano ją mówiąc, iż chodzi o wartość 100 tys.

 

Japonia w starciu z potężnym żywiołem