Enea Operator należy do grupy Enea. Obecnie dostarcza energię do około 2,4 mln odbiorców na terenie sześciu województw w północno-zachodniej Polsce. Posiada sieć o długości około 111 tys. km.