„Umowa sprzedaży energii elektrycznej będzie dotyczyła dostaw całego wolumenu energii elektrycznej niezbędnej do pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. tj. około 1,5 TWh, co stanowi około 3% całkowitej sprzedaży wszystkich jednostek wytwórczych PGE GiEK SA na rok 2014 z fizyczną realizacją dostaw z jednostek wytwórczych Oddziału Elektrowni Bełchatów” – podano w komunikacie.

To już czwarty raz z rzędu, gdy PGE GiEK wygrało postępowanie na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.