Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:
1.    zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych
2.    zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
3.    zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 27 grudnia 2013 r.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Formuła przetargowa, przyjęta dla systemu białych certyfikatów, ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.