W dokumencie zawarto m.in. harmonogram wybudowania dwóch bloków jądrowych, a także przygotowania pod te inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej.

„W dokumencie zostały ustalone role oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Program zawiera również: uzasadnienie ekonomiczne wdrażania budowy energetyki jądrowej w Polsce i możliwości jego finansowania oraz sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi” – podaje Ministerstwo Gospodarki.
W analizie zawartej w PPEJ wskazano, że energia wyprodukowana w elektrowni atomowej będzie konkurencyjna cenowo z energią pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych.

MG: budowa  elektrowni jądrowej wpłynie na rozwój gospodarczy

Jak podkreśla resort, wdrożenie energetyki jądrowej w naszym kraju to nie tylko uruchomienie bloków, dzięki czemu zyskamy pewne źródło energii, ale też impuls do rozwoju (gospodarczego, społecznego i regionalnego). Ponadto wpłynie na powstanie zaplecza naukowego i przemysłowego.

Kiedy powstanie pierwszy blok jądrowy w Polsce?

Harmonogram prac nad elektrownią jądrową wygląda następująco:

  • Etap I - 1.01.2014 - 31.12.2016: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej;
    Etap II - 1.01.2017 - 31.12.2018: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii;
    Etap III - 1.01.2019 - 31.12.2024: pozwolenie na budowę, budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych;
    Etap IV - 1.01.2025 - 31.12.2030: kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

 

Zakończenie budowy drugiego bloku jądrowego planowane jest na 2035 r.

Proces wdrażania energetyki jądrowej będzie trwał tak długo, gdyż konieczna jest budowa prawie całej infrastruktury z tym związanej, m.in.:  prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego.

Zobacz też film:

Jaka działa elektrownia jądrowa?