Inwestycja polegająca na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nabiera tempa – 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). 

Obecnie w dwóch gminach w woj. pomorskim (Choczewo – gm. Choczewo, Żarnowiec – gm. Gniewino i Krokowa) realizowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe. Na ich podstawie zostanie określone, gdzie budowa siłowni jest możliwa. 

Zgodnie z dokumentem dotyczącym planów współpracy oraz rozwoju subregionu pomorskiego, współpraca będzie dotyczyć kilku obszarów: działań komunikacyjnych i edukacyjnych; edukacji w zakresie technologii; wsparcia rozwoju infrastruktury towarzyszącej; wsparcia rozwoju lokalnego rynku pracy; wypracowania możliwych rozwiązań dla zapewnienia samorządom gmin płynności finansowej, zapewniającej współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej – informuje spółka a komunikacie.

W planie rozwoju znajdzie się wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących infrastruktury towarzyszącej, inicjatyw związanych z rynkiem pracy, przedsięwzięć planistycznych i innych działań powiązanych.

W ciągu czterech miesięcy zostanie uzgodniona treść Umowy o realizacji Planu Współpracy i Planu Rozwoju.