W przetargu ogłoszonym przez firmę PGNiG Termika na „Realizację w formule EPC kotłowni wodnej gazowo-olejowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań wraz z instalacją gospodarki olejowej i gazowej” oferty złożyły cztery podmioty, spośród których komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę. Kontrakt zdobyła firma rosyjska spółka ENEX OAO, która zaproponowała 165,87 mln zł brutto. Zadeklarowała ona realizację zamówienia przy gwarantowanej sprawności obu kotłów (opalanego olejem lekkim oraz gazem) na poziomie 95,3%.

Elektrociepłownia Żerań o mocy cieplnej wynoszącej 1580 MW i elektrycznej o wartości 386 MW działa od 1954 r. Obecnie jest to drugie co do wielkości źródło ciepła dla Warszawy.

Obiekt dysponuje dwoma nowoczesnymi i ekologicznymi kotłami fluidalnymi, a także 5 kotłami parowymi, 4 wodnymi oraz 8 turbozespołami ciepłowniczymi.