W ramach pierwszego porozumieniem tego typu w Polsce trzy organizacje będą razem rozszerzać możliwości edukacyjne dla polskich studentów, którzy w przyszłości znajdą zatrudnienie przy projektach badawczych i przemysłowych w dziedzinie energii jądrowej.

„Porozumienie to pozwoli WYG i AMEC na wykorzystanie w biznesie prac najlepszych i najzdolniejszych studentów w Polsce. Z kolei studenci Politechniki będą mogli zastosować swoją wiedzę akademicką w przemysłowych i badawczych projektach. Między innymi będą mieli możliwość brania udziału w wybranych projektach AMEC w Wielkiej Brytanii” - powiedział Tom Jones, wiceprezes AMEC ds. Energetyki Jądrowej i Obronności.

„Współpracując te trzy instytucje będą mogły mieć rzeczywisty wkład w rozwijanie umiejętności niezbędnych do wzmocnienia fundamentów przemysłu jądrowego w Polsce. Jako światowej klasy dostawca usług jądrowych mamy przyjemność przyczynić się do zwiększenia lokalnych zdolności i wspierać niskoemisyjną energetykę jądrową w Polsce” – dodał.