Co już wykonano i co planuje się na najbliższy czas na budowie nowego bloku w Kozienicach?

Jak dotąd wykonawca zakończył prace przy wieńcu chłodni kominowej. Zabetonowano też płyty fundamentowe budynków IOS. Gotowy jest stan „0” przy budynku urządzeń elektrycznych. Zakończono też montaż konstrukcji żelbetowych wewnątrz pylonów. Dobiegają końca roboty związane ze zbrojeniem płyty fundamentowej kotłowni i obudową rurociągów w okolicy budynku maszynowni. Ruszono z montażem konstrukcji budynków IOS i pracami żelbetowymi fundamentu maszynowni.

W tym roku mają się zakończyć prace przy montażu instalacji wod-kan i instalacji przeciwpożarowych w pylonach. Na obiekcie powinien być położony strop betonowy. Wykonany ma też być fundament turbozespołu, konstrukcja stalowa kotła oraz konstrukcja żelbetowa maszynowni. Do grudnia ma też być gotowy płaszcz żelbetowy chłodni kominowej wraz z koroną do poziomu +185 m – podaje w imieniu inwestora rzecznik prasowy Enei, Sławomir Krenczyk. 

Krenczyk podkreśla, że „wyróżnikiem nowego bloku w Kozienicach są najnowocześniejsze, innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, które pozwolą pracować na nadkrytyczne parametry pary. Oznacza to, że uzyskamy tę samą wartość energii przy znacznie mniejszym zużyciu pary, a przez to również paliwa. Ograniczy to emisję zanieczyszczeń do środowiska i zagwarantuje stosunkowo niskie koszty wytworzenia energii”.

Dotychczas prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Superblok opalany węglem

Nowy blok będzie najnowocześniejszą jednostką pracującą w oparciu o nadkrytyczne parametry pary o mocy 1075 MW (brutto) i sprawności 45,6% (netto). Szacuje się, że w związku z budową zatrudnienie znajdzie od 1000 do 2500 osób, a po uruchomieniu bloku – 300. Znaczna część materiałów, usług oraz wyposażenia obiektu będzie pochodzić od krajowych dostawców i producentów. Daje to możliwość stworzenia nowych miejsc pracy także dla polskich podwykonawców i poddostawców. Dostawy węgla do nowego bloku zapewni do 2036 r. kopalnia Bogdanka.
Projekt pn. „Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MW brutto w Elektrowni Kozienice S.A.” ma zostać zakończony w ciągu 58 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja inwestycji jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zapewni stabilną produkcję energii elektrycznej przy rozsądnych kosztach.
Nowy blok będzie charakteryzował się m.in. wysoką dyspozycyjnością (92% w kolejnych latach użytkowania), niską awaryjnością, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysokim wskaźnikiem wykorzystania mocy. Inne jego cechy to: wysoka sprawność wytwarzania energii, większa ekonomika eksploatacji oraz niska emisyjność (ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 20%; obiekt będzie przystosowany do zainstalowania systemu wychwytywania CO2). Produkty spalania (gips, popiół, żużel) zostaną w całości zagospodarowane. Parametry pary przy wlocie turbiny to: 603/621°C i 242 bar. Po uruchomieniu nowego bloku 13% polskiej energii będzie pochodzić z Kozienic.
Blok zwiększy zdolności produkcyjne kozienickiej elektrowni aż o jedną trzecią. Osiągnie ona moc około 4 tys. MW. Przy budowie wykorzystane zostaną najnowocześniejsze światowe technologie, a blok wyposażony będzie w instalacje ekologiczne zapewniające bezpieczeństwo dla środowiska łącznie z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania ze spalin dwutlenku węgla (CCS). Obecnie kozienicka elektrownia dysponuje 10 wysokosprawnymi blokami energetycznymi o łącznej mocy osiągalnej 2908 MWe. Posiada ponad 8% udział w rynku produkcji energii elektrycznej.