„Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na najnowszej generacji konstrukcji absorberów, pozwalającej uzyskać wysoką sprawność usuwania SOx, wysoką niezawodność, niskie zużycie energii elektrycznej oraz reagenta. Będzie to kolejna IMOS dostarczona przez Alstom, który  posiada już na swojej liście referencyjnej tego typu  instalacje obsługujące  łącznie 60 000 MWe mocy na całym świecie” – podaje Alstom w komunikacie.

Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych przyczyni się do tego, ze elektrownia spełni wymagania dyrektywy IED, które mają obowiązywać od 2016 r.

Zadaniem Alstomu będzie wykonanie projektu, budowa oraz uruchomienie instalacji mokrego odsiarczania spalin o wydajności strumienia spalin z 4 lub 5 kotłów każdy po 225 MWe w zakresie obejmującym m.in.: 2 absorbery i budynki technologiczne, 2 wentylatory wspomagające odprowadzanie spalin, dwuprzewodowy 125-metrowy komin, system przygotowania zawiesiny sorbentu, system odwadniania i transportu gipsu.