Konsorcjum wykonawcze tworzą: Hitachi Power Europe GmbH i MHPS Europe GmbH (lider, 55,38%), Budimex (22,31%), Tecnicas Reunidas (22,31%). Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 56 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Blok energetyczny opalany węglem brunatnym w Elektrowni Turów

Zgodnie z założeniem w Elektrowni Turów należy odtworzyć moce wytwórcze poprzez uruchomienie nowej jednostki, która zastąpi wycofane z eksploatacji trzy najstarsze bloki  energetyczne (nr 8, 9 i 10). Moc nowej jednostki to 430­–450 MW netto. Blok będzie opalany węglem dostarczanym z pobliskiej kopalni węgla brunatnego.

Przekazanie bloku do eksploatacji planowane jest na 2018 rok.