KE postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce. Jak czytamy w komunikacie, zastrzeżenia dotyczą „(…) niepowiadomienia Komisji o rodzajach sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi. Ponadto Polska nie zgłosiła jeszcze krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel i firmy serwisowe.”

Opinię w tej sprawie KE przesłała już w 2012 r., ale nie otrzymała żadnych powiadomień, wobec czego postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.