Unia Europejska jest przekonana, że trzeci pakiet energetyczny jest zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Odmiennego zdania jest Rosja, która w tej sprawie złożyła skargę do organizacji.

UE zapowiada, że jest gotowa na konsultacje z Rosją w sprawie trzeciego pakietu energetycznego. Mają one potrwać 60 dni, i jeśli w tym czasie nie dojdzie do kompromisu, Moskwa będzie mogła zwrócić się o ustanowienie panelu niezależnych arbitrów do rozpatrzenia sprawy.

Trzeci pakiet energetyczny został przyjęty w 2009 r., a wszedł w życie w 2011 r. Liberalizuje on rynek energii w UE zakładając m.in. oddzielenie sprzedaży gazu od przesyłu i konkurencyjny dostęp do infrastruktury przesyłowej, natomiast Gazprom niechętnie udostępnia kontrolę nad rurociągami osobom trzecim.