W ramach budowy instalacji odsiarczania spalin w kominie elektrowni montowane są kanały spalin z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zastąpią one przewody ceramiczne. Długość każdego z montowanych przewodów wynosi 150 m. Zasadniczym elementem nowej instalacji są absorbery o wysokości 32 m i średnicy 12 m, przez które w ciągu godziny będzie przepływało ponad 1 mln m3  spalin. O ile na wylocie do absorbera stężenie dwutlenku siarki będzie wynosić 2 tys. ton na m3, to po przejściu przez instalację spadnie do około 70 ton na m3. W efekcie końcowym w ciągu roku emisja dwutlenku siarki zmniejszy się o 3,5 tys. ton, a pyłu o 256 ton. Prace mają być zakończone do grudnia przyszłego roku. 

Budowa instalacji odsiarczania w Turowie jest konieczna, aby uniknąć kar finansowych za niespełnienie norm unijnych w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W efekcie odsiarczania pozyskiwany będzie nieszkodliwy gips, który można ponownie wykorzystywać np. w budownictwie. Instalacje odsiarczania powstają w trzech blokach elektrowni (4, 5 i 6).

Na wykonawcę tej inwestycji wybrano konsorcjum firm Babcock Noell GmbH – Würtzburg i Bilfinger Infrastructure S.A. Kontrakt zostanie zrealizowany w formule „pod klucz”.