Zgodnie z kontraktem wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu i kompleksową realizację trzech kotłów gazowo-olejowych o mocy cieplnej wynoszącej około 38 MWt – każdy z obiektami towarzyszącymi. Kotły będą mogły pracować na każdym z obu paliw osobno.

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie zdolności wytwórczej ZW Katowice do zapotrzebowania na moce cieplne. Częściowo pozwoli też zrekompensować moce wytwórcze istniejących kotłów wodnych WP-120, które z końcem 2015 r. zostaną wycofane z eksploatacji.

Zakład Wytwarzania Katowice jest podstawowym dostawcą ciepła dla Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Czeladzi. W skład instalacji energetycznego spalania paliw wchodzą obecnie trzy kotły: kocioł fluidalny CFB-100 – opalany węglem kamiennym i mułem węglowym wraz z możliwością współspalania biomasy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 378 MWt, dwa kotły wodne WP 120 – opalane węglem kamiennym, każdy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 158,8 MWt.