Ruszyła budowa bloków w Elektrowni Opole. Jak powiedział Mirosław Kowalik z Alstom Power w Polsce, to największy projekt infrastrukturalny III RP.

Harmonogram prac

Rozbudowa elektrowni rozpoczęła się oficjalnie 1 lutego br. Pierwszy rok inwestycji to głównie prace ziemne związanie m.in. z odwadnianiem, przygotowaniem terenu, a na przełomie roku - z budową fundamentów; w drugim ruszą prace budowlane, a w trzecim - montaże m.in. maszynowni czy części ciśnieniowej kotła. Do końca tego roku wykonany zostanie m.in. wykop pod budynek maszynowni, wykopy pod budynki urządzeń elektrycznych i rozpoczęte wykopy chłodni kominowej bloku nr 5.
2015 r. ma się rozpocząć od montażu konstrukcji stalowej budynku maszynowni, które potrwa około 8 miesięcy. Wykonany zostanie także układ wody chłodzącej, którego częścią będzie tzw. płaszcz chłodni kominowej, czyli konstrukcja o wysokości 185 m z betonu i stali.
W trzecim roku rozbudowy najwięcej będzie prac montażowych, m.in. maszynowni, kotłowni, części ciśnieniowej kotła, czy części technologicznej wszystkich urządzeń.

Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 3 listopada br., Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa, podkreślił, że „Elektrownia Opole II zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych”.

Pierwszy z bloków ma zostać oddany do eksploatacji w drugiej połowie 2018 r., a drugi – na początku 2019 r.

Wykonawcą dwóch bloków węglowych o mocy 1800 MW jest konsorcjum firm Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA oraz Alstom Power Sp. z o.o. Koszt inwestycji, w której realizacja zaangażowanych jest 350 dostawców oraz 200 wykonawców, to prawie 11,6 mld zł.