Na zlecenie Grupy Azoty powstało studium wykonalności, z którego wynika, że na terenach należących do zakładu może powstać ekospalarnia. Jak podkreśla wiceprezes Grupy Azoty S.A. – Witold Szczypiński, „Projekt ten wykorzystuje naturalną synergię pomiędzy przemysłem i infrastrukturą energetyczną oraz gospodarką odpadami w Tarnowie, a także pozwoli na rozwiązanie szeregu problemów gminy Tarnów i stworzy bodziec do rozwoju regionu” – cytuje PAP.

Jak wynika z opracowanej dokumentacji, zlokalizowanie spalarni odpadów komunalnych na terenie tarnowskich Azotów i przyłączenie jej do systemów ciepłowniczych spółki i miejskiej elektrociepłowni będzie bardzo korzystne dla Tarnowa i okolicznych gmin.

Na razie jeszcze za wcześnie, by potwierdzać, czy Azoty będą się chciały włączyć finansowo w taką inwestycję.

Tarnów przygotowuje się do budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych – będzie to jedna z najdroższych inwestycji w mieście, realizowanych ze środków unijnych z funduszy na lata 2014–2020.