Warta 1,7 mld zł inwestycja w Policach obejmuje budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę portu o terminal chemikaliów płynnych. Terminal ten będzie obsługiwać największe w Polsce statki z LPG.

Grupa Azoty Police spodziewa się, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu przychodów o około 2 mld zł rocznie. Nowa instalacja umożliwi wykorzystanie polipropylenu na potrzeby własne.

Na etapie prac budowlanych zatrudnienie znajdzie około 1000 osób, natomiast po uruchomieniu produkcji na stałe zatrudnionych zostanie około 200 osób.

Ta największa inwestycja w historii Grupy Azoty zostanie zrealizowana w ciągu 4 lat.