W nowej elektrociepłowni zainstalowany zostanie wielopaliwowy kocioł fluidalny CFB o mocy cieplnej w paliwie na poziomie 225 MWt oraz turbozespół przeciwprężny o mocy elektrycznej około 75 MWe i maksymalnej mocy ciepłowniczej w okresie zimowym na poziomie 140 MWt. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 870 mln zł. Elektrociepłownia będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Formuła EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) jest nietypowa dla budowy nowych mocy wytwórczych w Polsce. W odróżnieniu od powszechnego w branży energetycznej podejścia Generalnego Wykonawstwa (EPC), przyjęcie standardu EPCM powoduje, że po stronie Inwestora są podpisywanie umów i płatności dla szeregu wykonawców (proces zakupowy włączony jest w usługę EPCM i odbywa się przy udziale Inwestora). Pozwala to na redukcję kosztów inwestycji. Dodatkową zaletą jest podpisywanie bezpośrednio przez Inwestora umów z dostawcami urządzeń i wykonawcami robót, co pozwala mieć większą kontrolę nad doborem urządzeń i materiałów. 

Kontrakt EPCM dla budowy Elektrociepłowni w Zabrzu to kolejne przedsięwzięcie ILF realizowane dla Fortum - w latach 2007-2010 ILF Consulting Engineers Polska świadczył usługi konsultanta EPCM dla budowy Elektrociepłowni w Częstochowie.