Sam moment pierwszego podania nieoczyszczonych spalin do instalacji jest kluczowy w całym procesie inwestycyjnym. Oznacza, że układ technologiczny jest sprawny, prace rozruchowe przebiegają prawidłowo i można przejść do końcowej fazy rozruchu i odbioru instalacji przez inwestora.

"Jest to moment, w którym zakończone zostały wszystkie roboty budowlane i montaże urządzeń, sprawdzonych wcześniej metodą „na zimno”, czyli bez udziału spalin. Dziś po raz pierwszy podaliśmy spaliny do instalacji, która okazała się sprawna i zadziałała tak, jak będzie funkcjonować w przyszłości, w trakcie eksploatacji" - mówi Adam Miara, kierownik realizacji projektu IMOS z EDF Polska, Oddzial nr 1 w Krakowie.

Obniżenie emisji szkodliwych związków

Inwestycja jest bardzo ważnym elementem ochrony środowiska nie tylko dla Grupy EDF w Polsce, ale przede wszystkim dla Krakowa, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest istotnym problemem. Dzięki instalacji budowanej przez RAFAKO S.A. emisja szkodliwych tlenków siarki zostanie obniżona aż pięciokrotnie, kilkukrotnie zredukowana zostanie też emisja pyłów.

"Jakość powietrza nad Krakowem powinna się w tym aspekcie znacząco poprawić, tym bardziej, że parametry emisyjne na naszej instalacji są nawet wyższe od tych, jakie będą obowiązywać w unijnych dyrektywach już od 2016 r."- dodaje A. Miara z krakowskiej elektrociepłowni.
"Dzisiejszy dzień, czyli pierwsze podanie spalin do instalacji, jest ukoronowaniem 2,5-letniej intensywnej pracy całego zespołu. IMOS w Krakowie to jeden z czterech tego typu projektów realizowanych niemalże równolegle dla Grupy EDF w Polsce, z tym, że ten obiekt jest największy i najbardziej skomplikowany technologicznie" - mówi Jerzy Błasiak, kierownik projektu IMOS Kraków z RAFAKO S.A.

Instalacja działa bez zarzutu

Moment, w którym nad kominem uniesie się obłok pary wodnej - znak, że wszystkie procesy zachodzą poprawnie - był z napięciem wyczekiwany przez cały zespół realizujący inwestycję.

"W związku z tym, że jest to nowy obiekt, podanie spalin do instalacji odbywa się tu po raz pierwszy; trzeba kontrolować każdy krok, by wszystko odbywało się zgodnie z założeniami. Jak widać, wszystko poszło sprawnie. Pozostaje nam utrzymać te procesy w ruchu, a jak przyjdzie na to pora, przekazać instalację inwestorowi" - mówi Szymon Dziarmaga z firmy SBB Energy, która na zlecenie RAFAKO prowadzi rozruch instalacji.
"Teraz mamy 40 dni na ruch regulacyjny, który zakończy się ruchem odbiorowym całej instalacji. Znaczenie tej inwestycji dla krakowskiej elektrociepłowni jest ogromne. Wszystkie elektrownie mają pewne wymogi ekologiczne; do końca 2015 r. muszą uzyskać limit 200 mg SO2/m3. Potrzebna jest do tego właśnie taka instalacja odsiarczania spalin, jaką tu wybudowaliśmy. Najważniejszy jest przy tym absorber, w którym zachodzą wszystkie reakcje wyłapywania tlenków siarki" - wyjaśnia Jacek Noworyta, dyrektor budowy IMOS Kraków z RAFAKO S.A.

Przedstawiciel inwestora nie kryje zadowolenia z przebiegu współpracy.

"RAFAKO to profesjonalny wykonawca, właściciel technologii, którą oferuje. Wybudowało już wiele instalacji odsiarczania spalin na terenie Polski, w związku z czym jest jednym z najbardziej doświadczonych wykonawców w tej dziedzinie. Warto pamiętać, że proces inwestycyjny jest zawsze skomplikowany. Jednak, jak widać to po dzisiejszym dniu, efekt tego jest imponujący, tym bardziej, że krakowska instalacja była najtrudniejsza" - przyznaje Adam Miara z krakowskiej elektrociepłowni.

"To dla nas kamień milowy jeżeli chodzi o współpracę z Grupą EDF w Polsce, którą z perspektywy RAFAKO oceniamy jako wzorową. Za nami pomyślne podanie spalin na IMOS Kraków. Wszystkie instalacje łącznie stanowią istotną część portfela zamówień RAFAKO. Warto podkreślić, że są one realizowane w oparciu o naszą technologię odsiarczania. Jak do tej pory wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniami klienta" - podsumowuje Magdalena Wawrzynowicz, dyrektor ds. Realizacji Kontraktów Strategicznych RAFAKO S.A.

Zakres prac dla IMOS Kraków obejmował realizację „pod klucz”, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do eksploatacji. Generalnym wykonawcą jest RAFAKO S.A. w konsorcjum z PBG S.A.

Krakowska elektrociepłownia jest jedną z czterech, obok Gdańska, Gdyni i Wrocławia, w której Grupa EDF w Polsce realizuje taką inwestycję. Kontrakt na budowę wszystkich czterech obiektów podpisany został 6 grudnia 2012 r. i opiewał łączną kwotę 947 mln zł brutto.