„Prezydent Andrzej Duda postanowieniami 1 grudnia 2015 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołał Krzysztofa Tchórzewskiego z urzędu ministra – członka Rady Ministrów oraz powołał go na urząd Ministra Energii” – podano w komunikacie KPRM.

Tchórzewski dotychczas był członkiem Rady Ministrów w randze ministra bez teki. Utworzenie resortu energii było możliwe dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o działach administracji rządowej. Nowelizacja ta weszła w życie 27 listopada br.

Zgodnie z założeniami nowego rządu minister energii ma się zajmować polityką energetyczną państwa, ale będzie też brać udział w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej.