Aktywami ciepłowniczymi francuskiego koncernu EDF zainteresowana jest też spóła PGNiG Termika. Pod uwagę brana jest nawet całość aktywów kogeneracyjnych, obejmująca elektrociepłownie w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Zielonej Górze, Toruniu i Wrocławiu. Gdyby doszło do takiej transakcji, aktywa Termiki wzrosłyby dwukrotnie.

PB spekuluje, że spółki mogłyby się porozumieć co do przejęcia aktywów EDF. Np. Energa przejęłaby te na północy kraju, a Termika na południu.