„PGNiG Termika zleciła Electrum prace na potrzeby wyprowadzenia mocy z nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań” – podała w komunikacie firma wykonawca.

Zadanie będzie polegać na „dostosowaniu i przełączeniu istniejących układów wyprowadzenia mocy (transformatorów blokowych i potrzeb ogólnych oraz urządzeń współpracujących) w Elektrociepłowni Żerań do nowej rozdzielni 110 kV”.