Organizatorem spotkania jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowego „Eurointegracja”. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje m.in. portal inzynieria.com.

Co w programie obrad?

Tematyka obrad dotyczyć będzie takich zagadnień, jak:

 • transformacja polskiego sektora energii,
 • konkurencyjność polskiej gospodarki,
 • transformacja energetyczna w państwach UE,
 • perspektywa rozwoju koncepcji Unii Energetycznej,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski,
 • bezpieczeństwo energetyczne UE,
 • wspólny rynek energii UE,
 • efektywność energetyczna,
 • odnawialne źródła energii,
 • inteligentne sieci,
 • nowe technologie i innowacyjność sektora energii,
 • prawny wymiar polityki energetycznej UE.

Prelegenci

Wśród znakomitych prelegentów znajdą się m.in.: Michał Kurtyka (Ministerstwo Energii), Ireneusz Łazor (Towarowa Giełda Energii S.A.), Adam Janczak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Maciej Kołaczkowski (World Economic Forum), Paweł Turowski (Biuro Bezpieczeństwo Narodowego), Monika Morawiecka (Polska Grupa Energetyczna), Małgorzata Mika-Bryska (Ministerstwo Energii), dr Przemysław Zaleski (Politechnika Wrocławska), Marek Balcer (Geotermia Mazowiecka), Olgierd Dziekoński (ekspert), Marcin Korolec (ekspert).

Szczegółowe informacje nt. konferencji „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju”