Jako najmocniejsze strony Grupy PGE podano m.in. wysoki stopień zintegrowania poszczególnych obszarów działalności firmy, który przekłada się na dominującą pozycję na rynku energii w Polsce, a także zaangażowanie w segment regulowanego obszaru dystrybucji, charakteryzujący się niskim poziomem ryzyka operacyjnego – podaje koncern w komunikacie prasowym.

Obie agencje wskazały również na znaczący udział paliw kopalnych w produkcji energii, co powoduje wysoką ekspozycję na ceny uprawnień do emisji.