Stację odmetanowywania uruchomiono przed rokiem. Układ kogeneracyjny jest zdolny do produkcji 5000 MWh energii elektrycznej miesięcznie. Jest to ilość stanowiąca 30% zapotrzebowania kopalni Budryk na energię. Produkcja na takim poziomie pozwoli zaoszczędzić zakładowi miesięcznie około 850 000 zł.

Ciepło wytwarzane w układzie kogeneracyjnym będzie od roku 2018 wykorzystane do produkcji chłodu w centralnej stacji klimatycznej, co umożliwi klimatyzowanie miejsca pracy w wyrobiskach dołowych. Wpłynie to też na dalsze oszczędności kopalni.

Układ kogeneracyjny w kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW)

Układ kogeneracyjny składa się z dwóch jednostek o mocy elektrycznej 4035 kW i mocy ciągłej 3746 kW każda. Jest to pierwszy w Europie przypadek, kiedy jednostki kogeneracyjne zabudowano w kontenerach. Znacząco ograniczyło to koszty inwestycji oraz powierzchnię zajętą przez urządzenia – wyjaśnia JSW.

Jednostkę kogeneracyjną tworzy silnik spalinowy GE Jenbacher z Austrii oraz generator od Leroy-Somer. Sprawność urządzeń wynosi ponad 84%.