W połowie października rozpoczął się kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej Huty Miedzi Głogów I.
Po przeprowadzeniu serii próbnych testów układu załadunku wsadu do pieca zawiesinowego pod obciążeniem, rozpoczęto ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego.

Nowa ekologiczna technologia

Tym samym, po trzymiesięcznym postoju, wznowiono produkcję miedzi surowej w HMG I, jednak już w zupełnie nowej technologii. W kilkanaście godzin od podania koncentratu do pieca przeprowadzono pierwszy spust miedzi blister, będącej podstawowym produktem procesu w piecu zawiesinowym.
- To dla nas bardzo ważny dzień. To ogromny skok technologiczny. Ze starej technologii pieców szybowych przeszliśmy w najnowocześniejszą na świecie, bardziej przyjazną środowisku technologię pieca zawiesinowego. To nie tylko wielki postęp dla huty, ale również ogromne zmiany dla regionu – podsumował Andrzej Szydło, dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.
Proces wdrażania nowej technologii rozpoczął się 28 września 2016 r. od wygrzewania pieca elektrycznego, następnie 1 października rozpoczął się proces wygrzewania pieca zawiesinowego.
Teraz przed służbami technologicznymi i technicznymi Huty Głogów stoi teraz zadanie odpowiedniej organizacji pracy całego ciągu technologicznego, stopniowe uruchamianie pozostałych obiektów i węzłów produkcyjnych, aż do osiągnięcia zakładanych wydajności produkcji nowej instalacji.