KGHM wspólnie z KGHM Cuprum Centrum Badawczo–Rozwojowe i MIT Enterprise Forum Poland zaprasza do współpracy polskie startupy technologiczne.
Jest zapotrzebowanie na ciekawe pomysły w obszarach:

- Przetwórstwa i wykorzystanie nadwyżek kwasu siarkowego; zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzących z oczyszczania ścieków kwaśnych, nowa technologia oczyszczania ścieków kwaśnych, wykorzystanie nadwyżek technicznego kwasu siarkowego w innych, niż obecnie używanych gałęziach przemysłu.

- Oddziaływanie przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko; nowa technologia odwadniania koncentratu (celem - zmniejszenie kosztów odwadniania poprzez eliminację suszenia termicznego koncentratu), opracowanie kompleksowej technologii i urządzeń do przetwarzania oraz optymalnego ekonomicznie zagospodarowania odpadów flotacyjnych KGHM pochodzących z bieżącej produkcji Zakładów Wzbogacania Rud,pełne zagospodarowanie żużla granulowanego pochodzącego z procesu odmiedziowania.

Wybranemu start up-owi firma oferuje tzw. 3S: skalowanie (wybrane zespoły zostaną zaproszone do dalszej współpracy i skalowania proponowanych rozwiązań), sesje (warsztaty z ekspertami. Firma posiada 13 zespołów badawczych oraz 3 akredytowane laboratoria), szybką ścieżkę współpracy dla najlepszych projektów, pomoc w realizacji projektów.
Rekrutacja trwa do 30 listopada 2016.