Zdaniem przedstawicieli organizacji, budowa kolejnych reaktorów jądrowych elektrowni Paks (Paks II) może być zagrożeniem nie tylko dla środowiska, ale także mieszkańców. Instytucje te sugerują, że w dokumencie, który zawiera analizę oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, nie zbyt dobrze wyjaśnione zostały istotne kwestie. Wśród nich wymienia się np. problem składowania odpadów nuklearnych oraz radioaktywnych.

W związku z tym organizacje te skierowały do sądu w Szekszardzie wniosek o unieważnienie zezwolenia na realizację projektu.

Elektrownia jądrowa Paks

Elektrownia jądrowa Paks zlokalizowana jest w odległości około 100 km od Budapesztu. W chwili obecnej na terenie zakładu działają cztery reaktory. Prowadzone są działania zmierzające do budowy kolejnych dwóch, które w przyszłości zastąpią stare. W tym celu władze węgierskie zawarły umowę z rosyjską spółką Rosatom. Rosja ma udzielić kredytu w wysokości 10 mld EUR na realizację tego projektu.

Przeczytaj również: "Jakie reaktory jądrowe wciąż działają w Europie?"