Środki, które Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) musi zgromadzić na rzecz realizacji inwestycji, nie są małe, jednak zysk płynący z modernizacji w pełni ma wydatki zrekompensować.

Jak wyjaśniła rzecznik przedsiębiorstwa Teresa Stępniak-Romanek: Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych

Dzięki temu LPEC otrzymał na realizację przedsięwzięcia środki unijne - 35,6 mln zł. Umowa na dofinansowanie projektu z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została już podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Modernizacja obejmie 10 dzielnic Lublina: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie. Istniejąca tam infrastruktura ciepłownicza była budowana w latach 70., 80. i 90. XX w.

Część rurociągów - przewody wielkośrednicowe i sieci naziemne nie wymagające znaczących napraw - zostanie jedynie zrewitalizowana: stara izolacja zostanie zastąpiona nowoczesną, efektywniejszą izolacją modułową z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalności cieplnej. W przypadku pozostałych fragmentów sieci, wymienione zostaną całe przewody. Wykorzystane do tego zostaną rury preizolowane o znacznie wyższych parametrach izolacyjnych.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, którą zarządza LPEC, to około 450 km. Już 65% przewodów wykonana została w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Oprócz modernizacji sieci, przedsiębiorstwo będzie realizować też projekt budowy nowych przewodów - powstanie 21 km nowej sieci na terenie 9 dzielnic. Koszt budowy rurociągów wyniesie około 40 mln zł, ale na tę inwestycję również pozyskano środki unijne, w wysokości 24,4 mln zł.

Ciepło, które płynie do mieszkańców Lublina, pochodzi z dwóch elektrociepłowni: EC Lublin Wrotków (PGE) oraz EC-Lublin (Megatem).

Przeczytaj także:GPEC rozbudowuje sieć ciepłowniczą i planuje kolejne przekroczenia bezwykopowe