Partnerzy portalu

Gaz wysypiskowy i jego zastosowanie w energetyce

Opublikowano: 27-08-2018 Źródło: zewnętrzne

Jest nas na świecie coraz więcej, a to wraz z niepowstrzymanym rozwojem technologicznym stwarza konieczność produkcji coraz większych ilości energii. Ze względu na fakt, że jej kopalne źródła kiedyś się skończą, skazani jesteśmy na podejmowanie prób znalezienia sposobów na pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych. Jednym z nim jest gaz wysypiskowy. Najważniejsze informacje na jego temat znajdziecie poniżej.


Fot. Pixabay Fot. Pixabay

Czym jest i jak powstaje gaz wysypiskowy?

Gaz wysypiskowy – nazywany też składowiskowym – jest produktem fermentacji związków organicznych, które w zatrważającej ilości znaleźć można na każdym wysypisku śmieci. Procesy zachodzące w warunkach beztlenowych (które z łatwością tworzą się w wyniku przykrywania odpadów kolejnymi warstwami śmieci lub ziemi), prowadzą do powstania biogazu – mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych cząstek chemicznych w szczątkowej ilości.

Wymienione związki chemiczne zaliczane są do gazów cieplarnianych, a ich wydzielanie wiąże się z wieloma niekorzystnymi skutkami. Wymienić można tutaj przede wszystkim niebezpieczeństwo dla organizmów żywych, ale też zagrożenie dla budowli i elementów architektury. Związane są one z toksycznością dwutlenku węgla i metanu, a także z łatwopalnością drugiego z nich.

Nierozsądne składowanie odpadów może mieć tragiczne skutki dla naszej przyszłości, dlatego tak ważne jest, by z wysypiskowego wroga zrobić naszego sprzymierzeńca.

Podstawy do wykorzystania gazu składowiskowego w energetyce

Głównym – a zarazem bardzo dobrym – powodem, by zacząć wykorzystywać gaz wysypiskowy w energetyce na większą skalę, jest konieczność znalezienia rozwiązań pozyskiwania energii, które ograniczą zanieczyszczenie naszej planety. Opisywany biogaz i tak powstaje, dlaczego więc nie zacząć wykorzystywać go do naszych celów?

Fot. Pixabay Fot. Pixabay

Kolejną sprawą jest to, że wydzielane w wyniku wysypiskowego rozkładu gazy cieplarniane oddziałują na warstwę ozonową, której kondycja ma niewątpliwy wpływ na klimat naszej planety. Chyba każdy zgodzi się z twierdzeniem, że jesteśmy odpowiedzialni za własne śmieci i naszym obowiązkiem jest troska o przyszłość Ziemi. Wykorzystanie gazów składowiskowych może być kolejnym krokiem na drodze innowacyjnego pozyskiwania energii. Więcej o gazie wysypiskowym przeczytacie tutaj: http://trendywenergetyce.pl/gaz-wysypiskowy-co-to-jest-i-dlaczego-warto-sie-nim-zajac.

Problemy związane z wykorzystaniem biogazu

Jak szacują eksperci, nawet niewielkie składowiska odpadów z powodzeniem mogłyby zająć się uzyskiwaniem paliwa z gazu wysypiskowego. Przeszkodą ku temu są najczęściej względy ekonomiczne. Z jednej strony jest to zupełnie uzasadnione, jednak z drugiej – można liczyć na dofinansowania, które sprawiają, że inwestycja może być warta świeczki.

Kolejną kwestią, która negatywnie wpływa na chęć wprowadzania tego typu systemów odzyskiwania energii, jest rozłożona w czasie tendencja do zwiększania się udziału opadów, które nie ulegają biodegradacji. Taki stan rzeczy wskazuje, że w przyszłości efektywność takich instalacji może jedynie spadać.

Potencjał energetyczny gazu wysypiskowego

Gaz składowiskowy może być utylizowany w dwojaki sposób: poprzez spalanie z odzyskiwaniem energii lub nie. W naszym kraju zaledwie ¼ wszystkich składowisk zaopatrzona jest w systemy, które pozwalają czerpać naturalne paliwo z biogazu. Może być ono wykorzystane do:

  • produkcji energii elektrycznej (do wykorzystania w obrębie miejsca wytworzenia lub sprzedaży),
  • bezpośredniej produkcji ciepła,
  • wytwarzania paliwa pędnego (przy uszlachetnianiu gazu wysypiskowego).

Podsumowanie

Gaz składowiskowy to przykry element rzeczywistości, w którym zawarty jest spory potencjał. Jego wykorzystanie w energetyce jest bez wątpienia na swój sposób innowacyjne, ale nadal proces ten potrzebuje nowych technologii. Jeśli interesują Was inne ciekawostki i aktualności z sektora energetycznego, zajrzyjcie tutaj: http://trendywenergetyce.pl/.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!