Przeprowadzone wczoraj, 8 listopada br., drugie czytanie rządowej propozycji przyniosło 12 poprawek do projektu, a komisja zajęła się nimi jeszcze tego samego dnia. Przyjęto m.in. poprawkę mającą na celu wyeliminowanie ryzyka chwilowego wycofywania się przed sprzedawców z rynku i zaprzestania sprzedaży do swoich odbiorców w każdej niekorzystnej sytuacji przez nadmierne wykorzystywanie przez nich mechanizmu sprzedaży rezerwowej. Wśród zmian jest także punkt, który ma rozjaśnić wątpliwości co do zasad, na jakich rezerwowy sprzedawca prądu rozlicza się z odbiorcami.

Projekt noweli Prawa energetycznego zawiera m.in. propozycję wprowadzenia ustawowego umocowania operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego, dodatkowy mechanizm zabezpieczający (na wypadek gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży), a także stosowanie tzw. Kodeksów Sieci, które dotyczą wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci.

W projekcie zawarto także przepisy dotyczące jakości paliw stałych. Nowela ma wprowadzić za sprzedaż paliwa niesortowanego sankcję, taką samą jak za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm.

Głosowanie nad projektem odbędzie się najprawdopodobniej dzisiaj, tj. 9 listopada br. Uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta nowela wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także: Nowelizacja prawa energetycznego przyjęta