Kierunki działań ministerstwa uwzględniają:

  • obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh; rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto,
  • obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95% – rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce mają tym samym zmniejszyć się o 2,24 mld zł,
  • ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 30.06.2018 r. (jak podano, przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę, otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny).

Powyższe zasady mają obowiązywać wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej.

Przeczytaj także: Obniżka akcyzy na energię – prezydent podpisał nowelizację