Wykonanie pionowego otworu wiertniczego Sękowa GT-1 ma umożliwić zbadanie perspektywistycznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu karpackiego, a także przeprowadzenie testów hydrodynamicznych oraz badań fizyko-chemicznych, które umożliwią ocenę parametrów podkładów.

Miejsce odwiertu wskazano po analizach geologicznych, które wykonali specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz projektant wiercenia. Założono następujące parametry wody termalnej: temperatura – około 60 st. C, wydajność źródła – 40–70 m³/h, mineralizacja – 20 g/l. Prace geologiczne potrwają do lipca 2020 r.

Moc potencjalnej ciepłowni geotermalnej w Sękowej określono na 6,5 MW. Produkcja energii mogłaby zaś wynieść 40 595 MWh. Pozwoliłoby to istotnie zredukować poziom dwutlenku wegla – nawet o 14 133,62 mg/rok. Pozyskana energia cieplna posłużyć ma do ogrzewania lokalnych domów. W dalszej perspektywie możliwe jest wykorzystanie jej w celach rekreacyjnych lub leczniczych, np. w basenach.

Jak podaje NFOŚiGW, badania geologiczne pokazują, że Polska jest bardzo zasobna w wody termalne – można ich poszukiwać na 80% powierzchni kraju.

Najkorzystniejsza jest eksploatacja gorących wód mających właściwe parametry, tzn. jak najwyższą temperaturę oraz umiejscowienie jak najbliżej powierzchni ziemi. Trzeba dodać, że temperatura wód na obszarach wodonośnych w Polsce wynosi od 30 do 130 st. C, a głębokość występowania źródeł w skałach osadowych – od 1 do 10 km. Aby inwestycje w geotermię były opłacalne, potrzebne są także: odpowiednia wydajność źródła i stosunkowo niskie zasolenie. Skorzystanie z tego lokalnego, czystego, odnawialnego i stabilnego źródła energii w każdym przypadku muszą jednak poprzedzać odwierty badawczo-poszukiwawcze – podano w komunikacie.

Sękowa nie jest pierwszą gminą, która inwestuje w geotermię. Podobne przedsięwzięcia zrealizowano lub zaplanowano niedawno w Dębicy, Kole, Lądku-Zdroju, Sieradzu, Sochaczewie, Szaflarach, Tomaszowie Mazowieckim oraz Turku.

Przeczytaj także: W Polsce wykorzystujemy 30 proc. potencjału geotermalnego