Czym jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to dział automatyki specjalizujący się w usprawnianiu procesów wytwarzania oraz procesów technologicznych. Ma ona na celu taką organizację produkcji, aby była w pełni wydajna, szybka oraz oszczędna. Zastąpienie maszynami pracy ludzkiej ogranicza znaczne ryzyko błędów oraz umożliwia długotrwałe wykonywanie powtarzalnych czynności. Zdarza się jednak, że maszyny pracujące na wątpliwej jakości, nieoryginalnych częściach zamiennych są zawodne oraz ulegają częstym awariom. Automatykę produkcji oraz procesów przemysłowych tworzą bowiem specjalistyczne układy urządzeń, wchodzące w skład całego systemu produkcyjnego. Wśród głównych części składowych układu znajdziemy urządzenia oraz maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe, takie jak dbające o każdy detal linie produkcyjne i montażowe, systemy paletyzujące, roboty oraz linie pakujące. Osobnymi elementami są natomiast urządzenia kontrolno-pomiarowe nadzorujące pracę tych maszyn, jak np. czujnik pneumatyczny lub czujnik położenia tłoka. Praca urządzeń wykonawczych, takich jak zawory, napędy, silniki, przepustnice lub pompy nie byłaby natomiast możliwa, gdyby nie przewody pneumatyczne, mikrowyłączniki oraz kaseta sterująca.

Dlaczego utrzymanie ciągłego ruchu w produkcji jest tak istotne?

Automatyzacja procesów produkcyjnych oraz przemysłowych wymaga regularnej kontroli i wnikliwej oceny stanu technicznego. Według badań M. Cichoń oraz S. Walecko nad przyczynami awarii w procesie produkcyjnym, brak tego typu postępowania wpływa w przeszło 60% na częstość występowania awarii o różnym podłożu. Nagłe usterki natomiast wiążą z dłuższym przestojem, który przynosi straty finansowe dla przedsiębiorstwa oraz negatywnie wpływa na ciąg pracy. Warto mieć na uwadze, że korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych oraz brak części zapasowych wiąże się ze spadkiem jakości i płynności produkcji. Bardzo istotne jest to, aby jak najszybciej odnaleźć usterkę oraz ustalić jej bezpośrednią przyczynę, by zapobiegać pojawianiu się tego typu awarii w przyszłości.

Jakie są zalety oryginalnych podzespołów?

Korzystanie z markowych podzespołów oraz części zamiennych w konserwacji maszyn produkcyjnych to ważna inwestycja w niezawodność tych urządzeń. Oryginalne części są przede wszystkim bezpieczne dla kadry pracowniczej, jednak ich dużą zaletą jest również znaczne zmniejszenie awaryjności maszyn, co ściśle wiąże się z olbrzymią oszczędnością i brakiem przestojów w procesie produkcyjnym. Tanie zamienniki często będą sprawdzały się w swojej roli, jednak jest to działanie na krótką metę, wymagające częstych napraw i kontroli. Dodatkowo może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób obsługujących urządzenia. Finalnie straty związane ze stosowaniem tego typu części są większe niż zyski. Każdy producent powinien również liczyć się z tym, że korzystanie z nieoryginalnych części może powodować utratę gwarancji producenta w przypadku maszyny, która jest nią objęta. Wybierając części zamienne od znanych producentów lub dystrybutorów, takich jak indual.pl, otrzymujemy natomiast produkty najlepszej jakości, które gwarantują niezawodność pracy maszyn produkcyjnych. Mają one dodatkowo tę zaletę, że są znacznie łatwiej oraz szybciej dostępne w razie wystąpienia awarii, co istotnie skraca cenny czas ewentualnego przestoju.

Stosowanie niskiej jakości zamienników

Przyczyny przestojów w zakładach produkcyjnych mogą być różnorodne, jednak do najczęstszych należą awarie maszyn, błędy popełniane przez operatorów oraz przerwy w dostawie surowców lub energii elektrycznej. O ile te ostatnie można zminimalizować, stosując agregaty prądotwórcze, racjonalne gospodarowanie zapasami oraz szkolenia kadry pracowniczej, o tyle na awarie maszyn będzie miał wpływ regularny monitoring ich stanu technicznego. Jak pokazują wspomniane już badania M. Cichoń oraz S. Walecko nad przyczynami awarii w procesie produkcyjnym, uszkodzone czujniki wątpliwej jakości zwiększają aż o prawie 70% częstość występowania awarii maszyn, podzespołów lub urządzeń produkcyjnych. Dodatkowo zła jakość materiałów części zamiennych wykorzystanych podczas konserwacji lub naprawy zwiększa to zagrożenie o kolejne 10%. Bilans zysków i strat obrazuje więc w sposób oczywisty, że bardziej opłacalnym posunięciem jest zakup nieco droższych części markowych niż tanich elementów zamiennych niskiej jakości, które wymagają zdecydowanie częstszej wymiany oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.