• Nowa stacja monitorowania będzie mierzyć stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, a także tlenków azotu
  • Zaplanowano też montaż 150 czujników jakości powietrza w Warszawie i sąsiednich gminach
  • Na walkę ze smogiem miasto przeznaczy 300 mln zł

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń pomiarowych pozwoli na dokładniejsze monitorowanie jakości powietrza w mieście. Teraz na Warszawskim Indeksie Powietrza mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan zanieczyszczeń z czterech stacji referencyjnych. Wyświetlane są tam poziomy indeksu dla danej godziny oraz prognozy dla trzech pór dnia. Użytkownicy znajdą tam również zalecenia zdrowotne dla wrażliwych grup mieszkańców, m.in. osób z chorobami układu oddechowego bądź krążenia, seniorów czy dzieci z astmą – czytamy w komunikacie.

Nowa stacja zlokalizowana na Pradze–Południe wesprze również Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Miasto przygotowuje kolejne przetargi: jeden na kolejną referencyjną stację monitoringu, a drugi na instalację 150 czujników jakości powietrza w Warszawie i sąsiednich gminach.


Urządzenia monitorujące powietrze są elementem projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Miasto angażuje się w likwidację niskiej emisji – wyda na nią rekordowe 300 mln zł. W ramach tych wydatków zaplanowano m.in. dotacje na likwidację starych pieców i przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej. Pieniądze zostaną też przeznaczone na dodatkowe mycie ulic oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii.

Przeczytaj także: Kraków umożliwi budowę obiektów z drzewami na dachach