• Nowy blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej
  • Emisja CO2 zmniejszy się o około 31%
  • Koszt budowy bloku w Elektrowni Jaworzno to około 6 mld zł

Synchronizację poprzedziło m.in. pierwsze rozpalenie kotła, a następnie proces jego dmuchania. Rozpalenie kotła stanowiło wejście w etap gorącego rozruchu bloku, finał tego procesu to synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Jej pomyślne przeprowadzenie to kolejny, po pomyślnie zakończonej próbie ciśnieniowej kotła, dowód na to, że blok 910 MW jest należycie realizowany – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.

Nowy blok w Jaworznie będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. W porównaniu z istniejącymi blokami klasy 120 MW, jego sprawność będzie wyższa o 45%, emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%; emisja CO2 zmniejszy się o około 31%. Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania – popiołów, gipsu czy żużlu (zostaną wykorzystane m.in. w budownictwie). Blok będzie można szybko uruchomić przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.


Budowę bloku w Jaworznie realizuje konsorcjum firm Rafako S.A. i Mostostal Warszawa S.A. Wartość prac to około 6 mld zł. W 2018 r. każdego dnia na terenie budowy bloku 910 MW pracowało średnio 2190 osób, a maksymalnie pracę wykonywało 3030 osób.

Przeczytaj także: Tauron – dodatkowe prace obniżą emisyjność bloku 910 MW w Jaworznie