Zasady

Program wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska uwzględnia następujące działania właścicieli domówi jednorodzinnych: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację kolektorów słonecznych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę starych źródeł ciepła pieców i kotłów na paliwa stałe.

Maksymalny możliwy koszt dofinansowania wynosi 53 tys. zł, a minimalny 7 tys. zł. Można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki. Jeżeli koszt realizacji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe sumy mogą być dofinansowane, ale w formie pożyczki. Wysokość dotacji zależy także od progu dochodowego. Na przykład przy miesięcznej kwocie dochodu netto na osobę, powyżej 1600 zł, obowiązuje do 32% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program potrwa do 2029 r., jednak należy pamiętać, że podpisywanie umów obowiązuje do końca grudnia 2027 r.

Przejście na ekologiczne ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika

Warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze” także wtedy, gdy właściciele budynków nie posiadają dostępu do sieci gazu ziemnego, a chcieliby zasilać swój piec gazem płynnym ze zbiornika. Zgodnie z warunkami można liczyć na dotację obejmującą zmianę sposobu ogrzewania oraz instalacje zbiornika z licznikiem. Podejmując decyzję warto zapoznać się także z możliwą kalkulacją. Często właściciele są zainteresowani kosztorysem realizacji systemu u czołowych firm branży LPG w Polsce. Na przykład poniżej proponowane ogrzewanie AmeriGas, opinie i wyceny ekspertów:

Przykładowa kalkulacja dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przy wyborze gazu płynnego jako źródła ogrzewania ze zbiornikiem na 2700 litrów przy dochodzie 1201-1400 zł miesięcznie na osobę, możecie uzyskać do 50 % dotacji na zakup kotła z węzłem cieplnym i instalacją wewnętrzną. Dodatkowo za 1,23 zł uzyskacie zbiornik w dzierżawie od AmeriGas i ceną gwarantowaną nawet na 2 lata.

Zapotrzebowanie. Kosztorys:

  • węzeł cieplny (tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła) – zestaw do 10 000 zł;
  • piec gazowy kondensacyjny oraz system odprowadzania spalin - zestaw do 15 000 zł;
  • przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa – zestaw do 5000 zł;
  • dzierżawiony zbiornik z licznikiem AmeriGas z instalacją zewnętrzną – za 1,23 zł (oszczędność do 13 000 zł).

Ogrzewanie domu gazem płynnym wpisuje się w termomodernizację budynków ze względu na ekologiczny i ekonomiczny aspekt. W dzisiejszych czasach w trosce o środowisko naturalne pożądane są rozwiązania grzewcze nie powodujące degradacji planety, a jednocześnie zapewniające niższe koszty eksploatacji. Najwyższej jakości gaz płynny, spełniający wszelkie normy jest rozwiązaniem ekologicznym. W porównaniu z paliwami stałymi może być używany wraz z technologiami niskoemisyjnymi, tym samym firma stosująca LPG staje się bardziej przyjazna środowisku.

Rozważając instalację zbiornika na gaz płynny często właściciele obawiają się, że sami będą musieli wiele doglądać. Tymczasem w trosce o komfort użytkowania dostawcy dbają, aby system był bezobsługowy, aby domownicy nie musieli zajmować się sprawdzaniem poziomu gazu w zbiorniku, pamiętać o przeglądach czy szukać serwisu w razie awarii. Bywa tak, że dostawca wiele przejmuje na siebie, na przykład warto zapoznać się ze wszystkimi zasadami oraz udogodnieniami Amerigas. Zwłaszcza teraz, gdy coraz więcej mówi się o dofinansowaniu w ramach programu „Czyste powietrze”.