Komisja Europejska (KE) prowadzi już konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła – granicznego podatku węglowego (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Ma to być opłata pobierana na granicach państw UE od towarów importowanych, których produkcja wiąże się z emisją CO2. Będzie służyć dostosowaniu cen z uwzględnieniem wkładu emisji. Ocenę skutków wprowadzenia tego instrumentu przygotowało Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE). W analizie przyjęto, że podatek powinien dotyczyć sprowadzanych produktów wytwarzanych przez sektory o dużej energochłonności i emisyjności produkcji. Tych samych, które w UE są zagrożone tzw. ucieczką emisji, czyli przeniesieniem produkcji z kontynentu do państw, w których nie ma opłat za wprowadzanie CO2 do atmosfery.

Według CAKE uwzględnione branże mają około 48% udziału w emisjach objętych systemem handlu uprawnieniami do wytwarzania CO2 (ang. EU Emissions Trading System – EU ETS). Mają one znaczący wkład w wymianie handlowej – 22% w imporcie i 32% w eksporcie.

Z perspektywy polskich przedsiębiorców wprowadzenie CBAM wiąże się tak z szansami, jak i z ryzykiem. Z jednej strony zatrzymanie importu tanich produktów z takich krajów jak Chiny ograniczy konkurencję, z drugiej może zwiększyć koszty produkcji ze względu na wyższe ceny importowanych półproduktów, konieczność zmiany łańcuchów dostaw czy analiza wewnętrznych procesów w celu zapewnienia działalności spółki zgodnie z przepisami.

Trwają konsultacje, więc przedsiębiorcy wciąż mogą wpływać na kształt przyszłych przepisów. Wprowadzenie CBAM może być dla wielu spółek taką rewolucją jak wprowadzenie EU ETS dla energetyki.

Wszystkie te problemy zostaną omówione podczas seminarium online "Graniczny podatek węglowy – nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm", które odbędzie się 26 listopada 2020 r.

Podczas wydarzenia zostaną omówione m.in. założenia CBAM, stan wdrożenia nowych regulacji, potencjał nowego podatku w polityce klimatycznej UE, konsekwencje wprowadzenia podatku granicznego od emisji, jakie sektory i którzy producenci odczują CBAM najmocniej.

Wykłady przygotowali specjaliści z Polski i UE zajmujący się podatkami, analizami, regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, a także eksperci branżowi.

Więcej informacji na stronie wydarzenia. Patronat medialny nad seminarium objął portal inzynieria.com. Organizatorem seminarium jest CBE Polska.