• PFR ma około 14% udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron
  • Nabył je, by sfinansować inwestycje katowickiego koncernu
  • By wydzielić aktywa węglowe, Grupa musi mieć pełną kontrolę nad NJGT

Zmiany w krajowej energetyce wymuszają transakcję

Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w polskiej energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Odkup od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju udziałów w NJGT pozwoli na uporządkowanie portfela właścicielskiego Grupy, a co za tym idzie przygotowanie Grupy do procesu wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.


PFR umożliwiła domknięcie finasowania inwestycji

Udziały PFR w kapitale zakładowym spółki NJGT sięgają około 14%. Posiada je Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Częścią ich portfela zarządza właśnie PFR.

Nabycie udziałów przez PFR umożliwiło bezpiecznie domknąć finansowanie budowy nowych źródeł konwencjonalnych w czasie realizacji największych inwestycji. Teraz ich odzyskanie pozwoli na wydzielenie aktywów węglowych do osobnego podmiotu.

Nowoczesny blok w Jaworznie

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno oddano do użytku w połowie listopada 2020 r. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce, dysponująca 15-letnim kontraktem mocowym bardzo pozytywnie wpływającym na jego ekonomikę.

Technologie i instalacje ochrony środowiska zastosowane w jednostce wytwórczej spełniają wszystkie obowiązujące normy. Sprawność bloku jest znacznie wyższa nie z blokach 120 MW wycofywanych z eksploatacji. Emisje SO2 i NOx są mniejsze o ponad 80%, a emisje CO2 mniejsze o ponad 30%. Maksymalna roczna produkcja energii elektrycznej to 6,5 TWh. Jej wytworzenie wymaga zużycia 2,5 mln ton węgla.

Ważne naprawy

Aktualnie trwają naprawy w rejonie komory paleniskowej bloku. Mają one doprowadzić do trwałej poprawy działania bloku i zapewnić bezawaryjne działanie jednostki wytwórczej na dłużej. - Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj także: Remont w Elektrowni Jaworzno – co z blokiem 910 MW?